wizyta przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z województwa kujawsko – pomorskiego.

zdjęcie grupowe Wizyta studyjna przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z województwa kujawsko – pomorskiego

4 września gościliśmy przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z województwa kujawsko – pomorskiego.

Podczas spotkania z udziałem Pani Hanny Zych – Cisoń – Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Pomorskiego, Pani Krystyny Dominiczak – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP przekazano informacje o kierunkach rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim, podmiotach ekonomii społecznej i dobrych praktykach.

Dziękujemy Pani Justynie Rozbickiej – Stanisławskiej - Przewodniczącej Pomorskiego Konwentu CIS KIS oraz Pani Paulinie Kamińskiej - Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Ustce - za podzielenie się wiedzą na temat:
„Sieć podmiotów zatrudnienia socjalnego jako narzędzie współpracy"
„Podmioty zatrudnienia socjalnego, jako modelowy system wsparcia"
„Podmioty ekonomii społecznej jako narzędzia aktywizacji klientów pomocy społecznej"

view szablon artykułu