Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania Województwa Pomorskiego w latach 2018-2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie ośrodka adopcyjnego

Dzień otwarty Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego

9 listopada b.r., w godzinach 14:00-18:00 zapraszamy na spotkania indywidualne, w trakcie których postaramy się rozwiać wątpliwości o rodzicielstwie adopcyjnym, zapoznamy Cię z procedurą, a swoim doświadczeniem podzielą się z Tobą także Ci, którzy przeszli drogę adopcji.