PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI