AktualnościZaproszenie do współtworzenia i uczestnictwa w II Lokalnym Forum Międzysektorowym

Forum pod hasłem: "Porozmawiajmy o społecznej odpowiedzialności i jej roli w rozwoju społeczności lokalnych" odbędzie się 16 maja 2017 w Tczewie, 17 maja 2017 w Lęborku, 22 maja 2017 w Kościerzynie oraz 23 maja 2017 w Kwidzynie.

Spotkanie wyjazdowe sieci kooperacyjnych Podmiotów Ekonomii Społecznej

W dnaich 19-20 kwietnia 2017 członkowie Pomorskiego Konwentu CIS/KIS wymienili się doświadczeniami z przedstawicielami warmińsko – mazurskiej platformy współpracy.

konferencja pt. "Ekonomia społeczna szansą i wyzwaniem"

Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" zaprasza 26 kwietnia 2017r. na konferencję

Wydarzenia Ekonomia Społeczna