Zaproszenie na spotkanie Poszukiwanie stabilności finansowania oraz ekonomizacja działań pomorskich organizacji pozarządowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkanie Poszukiwanie stabilności finansowania oraz ekonomizacja działań pomorskich organizacji pozarządowych. Tematyka spotkania z udziałem przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:

 - decyzja o niezależności finansowej ngo,
 - realizacja misji a dofinansowanie - pomaga, czy przeszkadza?,
 - NGO, a instytucje współpracujące (jakie? z kim? co daje współpraca?)

Spotkanie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 roku

w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27


Rejestracja na spotkanie odbywać się będzie na podstawie Formularza zgłoszeniowego. Wypełniony Formularz proszę przesłać do dnia 23 czerwca 2017 r. na adres  e-mail: b.balka@pomorskie.eu

Do pobrania:


Zaproszenie

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

Prezentacje ze spotkania:

Dla idei czy dla pieniędzy_Wartości  cele i sposoby finansowania organizacji pozarządowych - Karolina Krzemińska

Wsparcie organizacyjne, prawne i finansowe ekonomizacji NGO - Ewa Filipska

view szablon artykułu

Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie 17-22 września 2017 r. – serdecznie zapraszamy!

Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego serdecznie zaprasza na obchody Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, które w dniach 17- 22 września 2017 r. odbędą się na Pomorzu.

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa pomorskiego.

 

Dyrekcja ROPS

Wydarzenia