Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych [OTWARTY KONKURS OFERT]

Fot. ©Depositphotos/wujekspeed

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Termin składania ofert upływa 19.04 (do godz. 15.45).


Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (wraz z nazwą konkretnego zadania)".

Materiały do pobrania:

  1. Uchwała
  2. Załącznik nr 1 – Ogłoszenie
  3. Załącznik nr 2 – Wzór oferty
  4. Karta oceny ofert
view szablon artykułu