Inauguracja Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Inauguracja Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku
fot. Marcin Mielewczyk

W poniedziałek 7 X 2019r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczysta inauguracja Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

Forum będzie stanowiło miejsce do wzajemnego poznania się i wspierania, wymiany doświadczeń oraz informacji. Będzie to płaszczyzna wspólnego działania dla wszystkich pomorskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Podczas pierwszego spotkania z udziałem Agnieszki Kapały-Sokalskiej - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Wicemarszałka Ryszarda Świlskiego wykład inauguracyjny „Standardy działania UTW w Polsce" zaprezentowała Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Pani Borczyk przedstawiła także informację na temat Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce - na podstawie badania GUS.

W ramach spotkania Sławomir Lucewicz – Zastępca Dyrektora ds. Promocji przedstawił „Pomorskie lekcje samorządności", a Daniel Jachimowicz zaprezentował i zachęcił do udziału w „Polskim Forum Seniorów" - porozumieniu organizacji pozarządowych pracujących z seniorami i dla seniorów w zakresie formułowania i wyrażania opinii w sprawach ważnych dla środowiska osób starszych zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym.

 

Prezentacje do pobrania:

  1. Wiesława Borczyk - Standardy daiałania UTW w Polsce
  2. Wiesława Borczyk - Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce
  3. Daniel Jachimowicz - Polskie Forum Seniorów
  4. Sławomir Lucewicz - Pomorskie lekcje samorządności

 

Galeria zdjęć. Fot. Marcin Mielewczyk

view szablon artykułu