Kooperacja Efektywna i Skuteczna

Spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” [RELACJA]

Fot. Magdalena Pacholczyk

W środę 2 października br. w Hotelu Zatoka w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna", w której udział wzięli przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej oraz wybranych sektorów istotnych z punktu widzenia strategicznego podejścia do przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w woj. pomorskim.

Podczas spotkania przedstawiono wyniki badań i wnioski z działań przeprowadzonych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika z Torunia, m.in.

  • Jak przedstawia się współpraca instytucji pomocowych w województwie pomorskim na różnych poziomach struktury administracyjnej,
  • Efekty współpracy podejmowanej z innymi instytucjami w województwie pomorskim oraz czynniki utrudniające podjęcie tej współpracy,
  • Czynniki ułatwiające i utrudniające współpracę z instytucjami publicznymi i niepublicznymi
    w województwie pomorskim,
  • Analizie sieci powiązań pomiędzy interesariuszami – instytucjami formalnymi i nieformalnymi z różnych poziomów zasięgu terytorialnego oraz rodzinami dysfunkcyjnymi z terenu gminy przeprowadzona na podstawie zogniskowanych wywiadów fokusowych na przykładzie różnych gmin.

Ponadto przedstawiono również założenia modelu zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu. Uczestnicy Regionalnej Grupy Refleksyjnej mieli możliwość wyrażenia opinii na temat w/w założeń jak również odnieść się do wyników badań, przedstawiając swoje spostrzeżenia i propozycje.

 

Galeria zdjęć. Fot. Magdalena Pacholczyk, Kinga Mrycik

view szablon artykułu

O projekcie

Kooperacja – efektywna i skuteczna

„Kooperacja – efektywna i skuteczna" Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane...


Za realizację projektu ze strony Regionlanego Ośrodka Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku
odpowiada Referat Koordynacji Polityki Społecznej

Kontakt

Kinga Myrcik 

tel.: 58 326 88 09 

e-mail:k.myrcik@pomorskie.eu