KOOPERACJA EFEKTYWNA I SKUTECZNA
Spotkanie ogólnoinformacyjne – deinstytucjonalizacja [RELACJA]

Spotkanie ogólnoinformacyjne - deinstytucjonalizacja [RELACJA]

Grafika przedstawia przebieg spotkania zdalnego.
08.11.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
08.11.2022

W środę 26 października 2022 roku, w formule on-line odbyło się spotkanie pt. „Znaczenia procesu deinstytucjonalizacji oraz kluczowych wyzwań związanych z DI, w tym również kontekście systemu pieczy zastępczej”. Dedykowane było przedstawicielom pomorskich jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Tematyka spotkania

W programie spotkania znalazły się następujące tematy:

  • omówienie znaczenia procesu deinstytucjonalizacji oraz kluczowych wyzwań związanych z  DI dla pomorskich jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych – temat przedstawiła Anna Bugalska, specjalistka w dziedzinie polityki społecznej i Europejskiego Funduszu Społecznego na działania w obszarze włączenia społecznego, trenerka. Wiedzę i doświadczenie zdobywała pracując w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
  • proces deinstytucjonalizacji w kontekście systemu pieczy zastępczej przedstawiła Joanna Luberadzka-Gruca – trenerka programów podnoszących kompetencje i programu dla kandydatów na rodziców zastępczych “Mentor”, certyfikowana trenerka TBRI® Practitioner Training. Dyrektorka  Fundacji Polki Mogą Wszystko.

Projekt

Spotkanie zrealizowano w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk