KOOPERACJA EFEKTYWNA I SKUTECZNA
KONFERENCJA „ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH – SZANSE I PERSPEKTYWY”

KONFERENCJA „ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH – SZANSE I PERSPEKTYWY”

18.10.2023
Marlena Radelska
Marlena
Radelska
AUTOR
Marlena Radelska
Marlena
Radelska
18.10.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wraz z Zarządem Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej przypomina o dwudniowej konferencji pt. „Rozwój usług społecznych – szanse i perspektywy”, która odbędzie się dniach 25-26 października 2023 r. w Gdyni w Hotelu My Story****, Al. Zwycięstwa 14.

Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego.

Konferencja realizowana jest w ramach projektu #Kooperacja – efektywna i skuteczna, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Udział w konferencji jest bezpłatny. Ramowy program Konferencji przekazujemy w załączeniu licząc, że spotkanie to będzie okazją wzmocnienia współpracy jednostek pomocy i integracji.

program konferencji i prezentacje 25-26.10.2023
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk