KOOPERACJA EFEKTYWNA I SKUTECZNA
Za nami kolejne spotkanie ogólnoinformacyjne o tematyce DI

Za nami kolejne spotkanie ogólnoinformacyjne o tematyce DI

Grafika przedstawia przebieg spotkania zdalnego.
22.11.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
22.11.2022

W czwartek 17 listopada 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie ogólnoinformacyjne pt. „Znaczenie i planowanie procesu deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych i rozwoju usług społecznych w kontekście osób z niepełnosprawnościami oraz osób w kryzysie bezdomności”.

Spotkanie zdalne

Spotkanie, które odbyło się w formule on-line dedykowane było przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Znaczenie i planowanie procesu DI i rozwoju usług społecznych w kontekście osób w kryzysie bezdomności omówił Piotr Olech – ekspert, m.in. koordynator merytoryczny wdrożenia metody „Najpierw Mieszkanie” w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu. W swojej prezentacji wskazał na istotne aspekty w planowaniu i tworzeniu usług społecznych w kontekście osób w kryzysie bezdomności.

Znaczenie i planowanie procesu DI i usług społecznych w kontekście osób z niepełnosprawnościami, omówiła Pani Joanna Cwojdzińska – ekspertka zaangażowana w szereg działań mających na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Omówiła znaczenie, tworzenie i rozwój usług społecznych w kontekście osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, opowiedziała m.in. o Programie Asystencji Osobistej Osób Niepełnosprawnych.

Projekt

Spotkanie zrealizowano w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk