KOOPERACJA EFEKTYWNA I SKUTECZNA
Spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej

Spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” [RELACJA]

Fot. Magdalena Pacholczyk

W środę 2 października br. w Hotelu Zatoka w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna", w której udział wzięli przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej oraz wybranych sektorów istotnych z punktu widzenia strategicznego podejścia do przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w woj. pomorskim.

Podczas spotkania przedstawiono wyniki badań i wnioski z działań przeprowadzonych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika z Torunia, m.in.

 • Jak przedstawia się współpraca instytucji pomocowych w województwie pomorskim na różnych poziomach struktury administracyjnej,
 • Efekty współpracy podejmowanej z innymi instytucjami w województwie pomorskim oraz czynniki utrudniające podjęcie tej współpracy,
 • Czynniki ułatwiające i utrudniające współpracę z instytucjami publicznymi i niepublicznymi
  w województwie pomorskim,
 • Analizie sieci powiązań pomiędzy interesariuszami – instytucjami formalnymi i nieformalnymi z różnych poziomów zasięgu terytorialnego oraz rodzinami dysfunkcyjnymi z terenu gminy przeprowadzona na podstawie zogniskowanych wywiadów fokusowych na przykładzie różnych gmin.

Ponadto przedstawiono również założenia modelu zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu. Uczestnicy Regionalnej Grupy Refleksyjnej mieli możliwość wyrażenia opinii na temat w/w założeń jak również odnieść się do wyników badań, przedstawiając swoje spostrzeżenia i propozycje.

 

Galeria zdjęć. Fot. Magdalena Pacholczyk, Kinga Mrycik

[Do pobrania]

 1. Model kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych w gminach miejsko-wiejskich (całość) [pdf, 3.25MB]
 2. Model kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych w gminach miejsko-wiejskich (wersja skrócona) [pdf, 1.45MB]
 3. Sprawozdanie z pilotażu modelu [pdf, 1.85MB]
 4. Prezentacja – spotkanie edukacyjno-szkoleniowe dla gmin miejsko-wiejskich w dniu 16.06.2021 [pdf, 3,12MB]
 5. Księga rekomendacyjna [pdf, 7MB]

[Film dot. Realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk