POMORSKIE FORUM UTW
otwarcie Forum Agnieszka Kapała Sokalska

Inauguracja Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku

fot. Marcin Mielewczyk
08.10.2019
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
08.10.2019

W poniedziałek 7 X 2019r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczysta inauguracja Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Forum będzie stanowiło miejsce do wzajemnego poznania się i wspierania, wymiany doświadczeń oraz informacji. Będzie to płaszczyzna wspólnego działania dla wszystkich pomorskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Podczas pierwszego spotkania z udziałem Agnieszki Kapały-Sokalskiej – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Wicemarszałka Ryszarda Świlskiego wykład inauguracyjny „Standardy działania UTW w Polsce” zaprezentowała Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Pani Borczyk przedstawiła także informację na temat Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce – na podstawie badania GUS.

W ramach spotkania Sławomir Lucewicz – Zastępca Dyrektora ds. Promocji przedstawił „Pomorskie lekcje samorządności„, a Daniel Jachimowicz zaprezentował i zachęcił do udziału w „Polskim Forum Seniorów” – porozumieniu organizacji pozarządowych pracujących z seniorami i dla seniorów w zakresie formułowania i wyrażania opinii w sprawach ważnych dla środowiska osób starszych zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym.

 

Prezentacje do pobrania:

  1. Wiesława Borczyk – Standardy działania UTW w Polsce
  2. Wiesława Borczyk – Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce
  3. Daniel Jachimowicz – Polskie Forum Seniorów
  4. Sławomir Lucewicz – Pomorskie lekcje samorządności

 

Galeria zdjęć. Fot. Marcin Mielewczyk

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk