KOOPERACJA EFEKTYWNA I SKUTECZNA
podpisanie deklaracji w Kartuzach

„Kooperacja – efektywna i skuteczna” – podpisanie deklaracji w Kartuzach [RELACJA]

Fot. Natalia Glaner
05.03.2020
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
AUTOR
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
05.03.2020

W poniedziałek 4 marca 2020 r. w siedzibie Centrum Wsparcia Społecznego w Kartuzach odbyło się spotkanie podczas, którego podpisano deklarację o współpracy międzyinstytucjonalnej na terenie gminy Kartuzy i gminy Żukowo w ramach realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna".

W spotkaniu wzięli udział Burmistrz Kartuz – Pan Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Żukowa – Pan Wojciech Kankowski, przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmioty innych polityk sektorowych z terenu gminy Kartuzy, Gminy Żukowo i powiatu kartuskiego. Wydarzenie zainicjowali Kierownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej – Pan Jan Mazur (GOPS Kartuzy) oraz Pani Justyna Beyer – Rosener ( GOPS Żukowo). Przedstawiciele ROPS zaprezentowali założenia modelu kooperacji, po czym osoby decyzyjne spośród zgromadzonych na spotkaniu instytucji podpisały deklarację o podjęciu współpracy międzyinstytucjonalnej na terenie gminy Kartuzy i gminy Żukowo. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP reprezentowany był przez Katarzynę Weremko – Dyrektora ROPS, Kingę Myrcik – Kierownika referatu ds. koordynacji polityki społecznej, Martę Zatorską – koordynatora zespołu, Natalię Glaner i Agnieszkę Stryjecką – regionalnych animatorów współpracy.

 

[Poniżej galeria zdjęć. Fot. Natalia Glaner. Zdjęcia przedstawiają przebieg spotkania, uczestników spotkania oraz symboliczny dokument porozumienia.]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk