KOOPERACJA EFEKTYWNA I SKUTECZNA
Spotkanie ws. podpisania deklaracji w Dzierzgoniu w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” [RELACJA]

Spotkanie ws. podpisania deklaracji w Dzierzgoniu w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” [RELACJA]

Fot. Marta Zatorska
05.03.2020
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
05.03.2020

W poniedziałek 2 marca 2020 r. w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego w Dzierzgoniu odbyło się spotkanie ws. podpisania deklaracji na rzecz współdziałania organizacji i instytucji w ramach realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna".

W spotkaniu poprowadzonym przez Panią Jolantę Szewczun – Burmistrz Dzierzgonia wzięli udział przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej, oraz podmioty innych polityk sektorowych z terenu gminy Dzierzgoń i powiatu sztumskiego. Spotkanie zostało zainicjowane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu – Panią Martę Budzińską, która zaprezentowała dobre praktyki z działalności ośrodka. Przedstawiciele ROPS zaprezentowali założenia modelu kooperacji, po czym osoby decyzyjne spośród zgromadzonych na spotkaniu instytucji podpisały deklarację o podjęciu współpracy międzyinstytucjonalnej na terenie gminy Dzierzgoń. Samorząd Województwa Pomorskiego był reprezentowany przez Panią Agnieszkę Kapałę-Sokalską Członkinię Zarządu Województwa Pomorskiego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP reprezentowany był przez Katarzynę Weremko – Dyrektora ROPS, Kingę Myrcik – Kierownika referatu ds. koordynacji polityki społecznej, Martę Zatorską – koordynatora zespołu, Natalię Glaner i Agnieszkę Stryjecką – regionalnych animatorów współpracy.

[Poniżej galeria zdjęć. Fot. Marta Zatorska. Zdjęcia przedstawiają przebieg spotkania, uczestników spotkania oraz symboliczny dokument porozumienia.]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk