KOOPERACJA EFEKTYWNA I SKUTECZNA
Podpisanie porozumienia o współpracy międzyinstytucjonalnej w Brusach [RELACJA]

Podpisanie porozumienia o współpracy międzyinstytucjonalnej w Brusach [RELACJA]

Fot. Marta Zatorska
10.03.2020
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
10.03.2020

W poniedziałek 10 marca 2020 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy międzyinstytucjonalnej na terenie Miasta i Gminy Brusy.

Zawarto kolejne porozumienie w ramach realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. Tym razem podpisane porozumienie dotyczyło współpracy międzyinstytucjonalnej na terenie Miasta i Gminy Brusy. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Brus – Pan Witold Ossowski oraz Sekretarz Gminy Brusy – Pani Mariola Rodzeń. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej reprezentowały Dyrektor Katarzyna Weremko, Marta Zatorska – Koordynator Zespołu, Natalia Glaner i Agnieszka Stryjecka – regionalni animatorzy współpracy. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

[Poniżej galeria zdjęć. Fot. Marta Zatorska. Zdjęcia przedstawiają przebieg spotkania w Brusach – uczestników, przemówienia oraz moment podpisania porozumienia].

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk