POMORSKIE FORUM RAD SENIORÓW
Za nami IX spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów! [RELACJA]

Za nami IX spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów! [RELACJA]

Zdjęcia przedstawiają przebieg spotkania. Fot. Aleksandra Skowrońska
09.06.2022
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
09.06.2022

IX spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów odbyło się 8 czerwca 2022 roku w sali im L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego. W spotkaniu z udziałem Agnieszki Kapały-Sokalskiej - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego uczestniczyli przedstawiciele Pomorskich Rad Seniorów oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Podczas spotkania uhonorowano laureatów i wyróżnionych w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”.

Barbara Bałka – Pełnomocniczka Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej przedstawiła propozycje możliwości finansowania działań Rad Seniorów.

Wymiana doświadczeń oraz dyskusja koncentrowała się wokół tematów związanych konstruktywną współpracą, konsultowaniem dokumentów o charakterze strategicznym, wprowadzeniem rozwiązań legislacyjnych służących wzmocnieniu Rad Seniorów.

Podczas spotkania było możliwe bezpłatne skorzystanie z pokazów pierwszej pomocy dorosłych i dzieci oraz badań profilaktycznych m.in. badania poziomu cukru we krwi, pomiaru ciśnienia, konsultacji dermatologicznej pod kątem badania znamion czy konsultacji z fizjoterapeutą.

 

[Poniżej galeria zdjęć przedstawiająca przebieg spotkania. Fot. Aleksandra Skowrońska]

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk