DEINSTYTUCJONALIZACJA
Seminarium - Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji

Już 12 września odbędzie się seminarium poświęcone usługom społecznym oraz deinstytucjonalizacji! [INFORMACJA]

Zdjęcie poglądowe. Zawiera napis: Seminarium - Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji. Autor: Marcin Mielewczyk
25.08.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
25.08.2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium pt. "Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji" organizowanym przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych "WRZOS", Lokalną Grupę Działania "Chata Kociewia" oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego . Wydarzenie odbędzie się 12 września br. i jest bezpłatne. Obowiązują zapisy.

Seminarium

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zapraszają do udziału w spotkaniu ogólnoinformacyjnym – Seminarium „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji”, które odbędzie się w dniu 12 września 2022 roku w Sali Okrągłej im. L. Bądkowskiego budynku UMWP (parter), przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku, w godzinach 10.00-15.00.

Tematyka

Strategia Rozwoju Usług Społecznych stała się faktem. Oznacza to, że projektowanie usług społecznych oraz przejście z opieki instytucjonalnej do środowiskowej będzie udziałem wszystkich wspólnot lokalnych już w najbliższych miesiącach. W proces ten włączone będą zarówno samorządy lokalne, jak i organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej, odgrywające ważną rolę w rozwoju usług społecznych oraz procesie ich deinstytucjonalizacji. Jest to piąte z serii 16 Seminariów w obszarze współpracy publiczno-społecznej w zakresie rozwijania usług społecznych i udziału w nich sektora społecznego, tym razem organizowane w Gdańsku dla województwa pomorskiego.

Z uczestnikami seminarium będą prowadzone rozmowy o:

 • procesie przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku,
 • uczestnictwie zarówno samorządów lokalnych, jak sektora pozarządowego w realizacji polityki spójności UE, gdzie w nowym okresie programowania EFS+ przewidziano szczególne miejsce dla usług społecznych w nurcie deinstytucjonalizacji,
 • Rekomendacjach Krajowych, na bazie których wypracujemy Rekomendacje Regionalne dla województwa pomorskiego uwzględniając specyfikę regionu.

Wydarzenie dedykowane jest zwłaszcza samorządom lokalnym i organizacjom, które specjalizują się w świadczeniu usług społecznych, a jednocześnie takim, które mogłyby zaangażować się w wypracowywanie i wdrożenie regionalnych rekomendacji w tym zakresie.

Program spotkania

 • 10.00-10.20

Powitanie uczestników oraz prelegentów seminarium i przedstawienie jego przebiegu. Uroczyste otwarcie Agnieszka Kapała – Sokalska – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

 • 10.20-10.50

Strategia Rozwoju Usług Społecznych – polityka publiczna na lata 2021–2030 (z perspektywą do 2035 r.) – Rekomendacje Krajowe Deinstytucjonalizacji – Cezary Miżejewski, Prezes WRZOS

 • 10.50-11.30

Rozwój usług społecznych w województwie pomorskim w kontekście

realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030,

Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa

zdrowotnego i wrażliwości społecznej oraz programu Fundusze

Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – Katarzyna Weremko – Dyrektor ROPS,

Marcin Fuchs – Dyrektor DEFS

 • 11.30- 11.50

Przerwa kawowa

 • 11:50-12.30

Prezentacja dobrych praktyk w obszarze realizacji usług społecznych świadczonych przez PES/PS

Mariusz Florczyk – Fundacja Słoneczne Wzgórze

Ewa Myśków – Stowarzyszenie Integracja na Plus

Małgorzata Sulińska – MOPR Gdańsk

 • 12.30– 14.00

Planowanie usług społecznych ( szanse i wyzwania) w regionie – panel

ekspercki i dyskusja oraz wstęp do Rekomendacji Regionalnych

prowadząca: Ewa Czeplina

W debacie udział wezmą przedstawiciele JST i NGO z terenu województwa pomorskiego.

 • 14.00-14.15

Podsumowanie spotkania

Katarzyna Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

 • 14.15-15.00

Zakończenie spotkania oraz poczęstunek

 

Moderatorami spotkania będą: Karolina Cyran Juraszek, Ewa Czeplina

Rejestracja

Aby zarejestrować się na wydarzenie należy do dnia 8 września 2022 r. :

 • wypełnić formularz online dostępny na stronie:

https://www.wrzos.org.pl/aktualnosci/gdansk-zapraszamy-na-seminarium-z-cyklu-regionalne-platformy-spoleczne-dla-rozwoju-uslug-spolecznych-i-di/

 • oraz przesłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego instytucji, dostępnego pod linkiem

https://rops.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/08/Formularz-zgloszeniowy-instytucji.docx

na adres email: k.myrcik@pomorskie.eu.


Uwaga! Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Dla organizacji pozarządowych istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży do wysokości biletu komunikacji publicznej.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk