DEINSTYTUCJONALIZACJA
Już 12 grudnia odbędzie się webinar na temat deinstytucjonalizacji! [ZAPROSZENIE]

Już 12 grudnia odbędzie się webinar na temat deinstytucjonalizacji! [ZAPROSZENIE]

Grafika poglądowa. Zawiera napis: Nowe rozwiązania w zakresie usług społecznych – dyskusja o deinstytucjonalizacji. Autor: Marcin Mielewczyk
06.12.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
06.12.2022

Serdecznie zapraszamy na webinar pt. „Nowe rozwiązania w zakresie usług społecznych – dyskusja o deinstytucjonalizacji”, który odbędzie się 12 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10:00. Wydarzenie zostanie zorganizowane na platformie Zoom. Udział w webinarze jest bezpłatny, obowiązują zapisy.

Temat przewodni

Głównym tematem spotkania będzie wdrażanie modelu przejścia od opieki instytucjonalnej do wsparcia świadczonego na poziomie lokalnej społeczności, w szczególności poprzez tworzenie mieszkań wspomaganych. Eksperci przedstawią dobre praktyki w zakresie deinstytucjonalizacji usług oraz projektowania uniwersalnego.

Eksperci

  • Piotr Olech – Ekspert i pracownik organizacji pozarządowych oraz mikroprzedsiębiorca. Obecnie koordynator merytoryczny wdrożenia metody Najpierw Mieszkanie w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu, pracujący w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta. W latach 2015 – 2018 roku zastępca dyrektora ds. integracji społecznej w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W latach 2001 do 2014 roku sekretarz zarządu oraz dyrektor Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Z wykształcenia pracownik socjalny (specjalizacja – organizowanie społeczności lokalnych) a także socjolog. Koordynator ogólnopolskiego partnerstwa największych polskich organizacji działających w obszarze bezdomności, zawiązanego na potrzeby stworzenia modeli i standardów usług świadczonych w zakresie bezdomności (2009-2014).
  • mgr inż. arch. Maciej Ulasiński – członek Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Gdańsku, autor rozwiązań wykorzystujących projektowanie uniwersalne zastosowanych w projekcie pn. „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”

Ramowy program spotkania

  • 10:00-11:15 „ Deinstytucjonalizacja usług społecznych” – Piotr Olech
  • 11:15-11:45 „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania” – prezentacja dobrych praktyk –  Joanna Kudlak i Marta Cwalina ROPS Gdańsk
  • 11:45-13:00 „Projektowanie uniwersalne – dobre praktyki” – mgr.inż. arch. Maciej Ulasiński
  • 13:00-13:15 Zakończenie

Zapisy

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązują zapisy pod linkiem: https://ankiety.pomorskie.eu/534822?lang=pl

Zgłoszenia do udziału przesyłać można do piątku, 9 grudnia br. Link do webinaru przekazany zostanie zapisanym uczestnikom e-mailowo w dniu wydarzenia.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk