POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA SENIORÓW
Konkurs „Razem dla Seniorów”

Konkurs „Razem dla Seniorów”

Grafika poglądowa zawiera najważniejsze informacje dotyczące wydarzenia.
04.03.2024
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
04.03.2024

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej już po raz trzeci organizuje Konkurs pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP „Razem dla Seniorów”.

Konkurs „Razem dla Seniorów” jest organizowany, by promować i nagradzać najcenniejsze inicjatywy na rzecz seniorów realizowane przez osoby prywatne, organizacje oraz instytucje na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim, które pomagają seniorom w przezwyciężaniu codziennych trudności, propagują działania prozdrowotne oraz włączające osoby starsze do życia kulturalnego i społecznego. Konkurs kształtuje odpowiednie postawy i zachęca do podejmowania aktywności na rzecz seniorów.

Konkurs rozstrzygany będzie w trzech kategoriach:

  1. Młodzi Seniorom
  2. Seniorzy Seniorom
  3. Dla Seniorów – obejmująca wszystkie działania o charakterze cyklicznym bądź jednorazowym podejmowane na rzecz Seniorów

 

Zgłoszenia kandydatów do konkursu prosimy przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 z dopiskiem: Konkurs „Razem dla Seniorów” ROPS.

  • Zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do 29 marca 2024 r.

Rozstrzygniecie Konkursu i wręczenie nagród planowane jest podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim na jesieni br. tj. między 1 października – Międzynarodowym Dniem Osób Starszych a 14 listopada, w którym przypada Ogólnopolski Dzień Seniora i Światowy Dzień Seniora.

Zwycięzcy każdej z kategorii konkursowych otrzymają statuetki i list Małżonki Prezydenta RP, finaliści Konkursu otrzymują dyplomy i list Małżonki Prezydenta RP .

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk