EU-Belong

 

ENG

EU-Belong is a 3-year project run by the Assembly of European Regions (AER) and 13 partners, and co-funded by the AMIF Programme (AMIF-2020-AG-CALL) of the European Union.

The general objective of the project is to improve the socio-economic inclusion and the sense of belonging for migrants through the development and implementation of integration strategies in European Regions with a strong intercultural approach, focusing on the principles of equality, diversity and positive interaction.

The project duration is 36 months. It is running from January 2022 to December 2025.

EU-Belong will:

  1. Support the adoption of innovative and pioneering regional integration strategies, based on a multi-level and multi-stakeholder framework that, for the first time, applies the intercultural approach to regions as a key-player for the successful integration of Third Country Nationals (TCNs).
  2. Strengthen the capacity of 11 European Regions and their cooperation with local authorities and other public and private stakeholders to design and adopt regional integration strategies with the aim of designing and adopting regional integration strategies able to encompass different aspects of the socio-economic inclusion of TCNs, especially those in vulnerable situations (women, children and victims of discrimination).
  3. Provide a wide and representative sample to test the model framework, facilitating its further dissemination and possible adoption by other European Regions and its mainstreaming at EU level (e.g. with European Committee of the Regions and European Commission).
  4. Lead a structured transnational exchange of knowledge, involving a total of 51 European Regions and 15 Institutions to ensure a long-term cooperation and the replicability of the project’s results.
  5. Enable regions to play a stronger role and positively contribute to reap the benefits and minimise the risks related to TCNs integration, with a relevant impact on the wellbeing of the European society.

PL

Projekt „EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy” jest szeroko zakrojonym przedsięwzięciem realizowanym przez Zgromadzenie Regionów Europy (AER) w partnerstwie z 11 europejskimi władzami regionalnymi i 3 dodatkowymi partnerami technicznymi. Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej i wspierany przez międzynarodowe i europejskie instytucje i organizacje zaangażowane w działania, takie jak Rada Europy, Międzynarodowa Organizacja ds. Migrantów i Europejski Komitet Regionów.

Projekt realizowany jest przez 36 miesięcy (2022-2025), a jego celem jest poprawa integracji społeczno-ekonomicznej migrantów i ich poczucia przynależności poprzez opracowanie regionalnych strategii integracji opartych na silnym podejściu międzykulturowym. W szczególności projekt wzmocni potencjał 11 europejskich regionów oraz ich współpracę z publicznymi i prywatnymi interesariuszami, tym samym trwale wspierając ich rolę jako kluczowych graczy w skutecznej integracji obywateli państw trzecich (TCNs).

Innowacyjność projektu EU-BELONG polega na przyjęciu podejścia międzykulturowego opracowanego przez Radę Europy i sieć ICC oraz na zbadaniu trzech wymiarów międzykulturowych (równości, różnorodności i interakcji) w różnych kontekstach regionalnych w Europie, z nadzieją na uzyskanie powtarzalnych przykładów i dobrych praktyk dotyczących przełożenia międzykulturowości na politykę regionalną.

Kolejną wartością dodaną projektu jest to, że pomoże on rozwinąć praktykę międzykulturowości w różnych obszarach, które nie zostały jeszcze dogłębnie zbadane, takich jak mieszkalnictwo, integracja na rynku pracy, interakcje między nowoprzybyłymi a ludnością miejscową oraz sport i kultura, a zatem obejmie wielu interesariuszy z różnych sektorów pracy (łącznie 165 osób).

W szczególności projekt ma na celu:

  • Zwiększenie kompetencji interesariuszy publicznych i prywatnych w celu skutecznego rozwiązywania wyzwań związanych z integracją.
  • Określenie regionalnych wielopoziomowych i wielopodmiotowych ram dla strategii integracji międzykulturowej.
  • Opracowanie i przetestowanie powtarzalnej metodologii opracowywania i wdrażania regionalnych strategii integracyjnych.
  • Zapoczątkowanie i usprawnienie wymiany doświadczeń i współpracy transnarodowej między regionami europejskimi i zainteresowanymi stronami z UE.