PROGRAM WSPÓŁPRACY SWP
50 sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 [MATERIAŁY DO POBRANIA]

50 sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska
22.10.2018
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
AUTOR
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
22.10.2018

Podczas 50. sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego 15 października 2018 roku radni jednogłośnie przyjęli Uchwałę Nr 555/L/18 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Materiały do pobrania:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk