DEINSTYTUCJONALIZACJA
Uczestnicy seminarium 12.09.2022

Za nami seminarium "Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji"

Wydarzenie odbyło się w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
13.09.2022
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
AUTOR
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
13.09.2022

W poniedziałek 12 września w urzędzie marszałkowskim w Gdańsku odbyło się seminarium "Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji", zorganizowane przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych, Lokalną Grupa Działania "Chata Kociewia" oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Podczas wydarzenia dyskutowano na temat projektowania usług społecznych w kontekście przejścia z opieki instytucjonalnej do środowiskowej oraz o roli jaką w tym procesie odgrywać będą samorządy lokalne, organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej. Wydarzenie w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego otworzyła Agnieszka Kapała-Sokalska Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

Cezary Miżejewski, Prezes Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych zaprezentował główne założenia i rekomendacje Strategii Rozwoju Usług Społecznych – polityka publiczna na lata 2021–2030 (z perspektywą do 2035 r.). W swoim wystąpieniu podkreślił, że deinstytucjonalizacja to odpowiedź na obecne problemy społeczne, takie jak starzenie się społeczeństwa czy stan zdrowia psychicznego młodzieży, która jednocześnie zapewnia możliwość wyboru sposobu życia i maksymalne wykorzystanie aktywności społecznej.

Katarzyna Weremko – Dyrektor ROPS oraz Marcin Fuchs – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawili jak wygląda rozwój usług społecznych w województwie pomorskim w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej oraz programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Kolejną część wydarzenia stanowiły prezentacje dobrych praktyk w obszarze realizacji usług społecznych świadczonych przez PES/PS które przybliżone zostały przez Ewę Myśków ze Stowarzyszenia Integracja na Plus, Małgorzatę Sulińską z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Mariusza Florczyka z Fundacji „Słoneczne Wzgórze”.

Ostatnim punktem seminarium był panel ekspercki dotyczący szans i wyzwań w zakresie planowania usług społecznych. Dyskusję poprowadziła Ewa Czeplina z Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” a udział w niej wzięli: Michał Guć Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, Katarzyna Weremko – Dyrektor ROPS, Joanna Cwojdzińska z gdańskiego koła PSONI, Wojciech Bystry z Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Katarzyna Dudzic ze Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” oraz Łukasz Samborski z Fundacji RC.

Poczęstunek dla uczestników seminarium przygotowany został przez przedsiębiorstwa społeczne – Restauracja „Kuchnia Aleksandry” i Kawiarnia Caffe Aktywni.

Prezentacje z seminarium dostępne do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk