Kooperacja Efektywna i Skuteczna

Spotkanie Komitetów Sterujących w ramach projektów dot. Kooperacji

Spotkanie Komitetów Sterujących w ramach projektów dot. Kooperacji

W dniach 25-27 czerwca 2019 r. w Katowicach mieliśmy przyjemność gościć wraz przedstawicielami innych Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w spotkaniu 3 Komitetów Sterujących, które zorganizowane zostało przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin".

Spotkanie było okazją do prezentacji opracowanych modeli kooperacji, jak również do wzajemnej inspiracji, wymiany doświadczeń i idei na przyszłość.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku podczas spotkania reprezentowały: Agnieszka Zabłocka z-ca dyrektora ROPS oraz Kinga Myrcik kierownik referatu koordynacji polityki społecznej ROPS.


Galeria zdjęć ze spotkania

view szablon artykułu

O projekcie

Kooperacja – efektywna i skuteczna

„Kooperacja – efektywna i skuteczna" Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane...


Za realizację projektu ze strony Regionlanego Ośrodka Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku
odpowiada Referat Koordynacji Polityki Społecznej

Kontakt

Kinga Myrcik 

tel.: 58 326 88 09 

e-mail:k.myrcik@pomorskie.eu