KOOPERACJA EFEKTYWNA I SKUTECZNA
Spotkanie zespołu do spraw wdrażania Modelu Kooperacji

Spotkanie zespołu do spraw wdrażania „Modelu Kooperacji”

Spotkanie zespołu do spraw wdrażania „Modelu Kooperacji" w siedzibie ROPS Toruń

W dniach 11- 12 czerwca 2019 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się spotkanie zespołu ds. wdrażania Modelu Kooperacji w ramach realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna".

W czasie spotkania zaprezentowano przedstawicielom z terenu Makroregiony II harmonogram działań projektowych zaplanowanych do końca II kamienia milowego. Ponadto, na spotkaniu omówiono sposób testowania narzędzi zawartych w „Modelu Kooperacji”.


[Do pobrania]

  1. Model kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych w gminach miejsko-wiejskich (całość) [pdf, 3.25MB]
  2. Model kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych w gminach miejsko-wiejskich (wersja skrócona) [pdf, 1.45MB]
  3. Sprawozdanie z pilotażu modelu [pdf, 1.85MB]
  4. Prezentacja – spotkanie edukacyjno-szkoleniowe dla gmin miejsko-wiejskich w dniu 16.06.2021 [pdf, 3,12MB]
  5. Księga rekomendacyjna [pdf, 7MB]

[Film dot. Realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk