KOOPERACJA EFEKTYWNA I SKUTECZNA
Spotkanie Komitetów Sterujących

Spotkanie Komitetów Sterujących w ramach projektów dot. Kooperacji

Spotkanie Komitetów Sterujących w ramach projektów dot. Kooperacji
28.06.2019
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
AUTOR
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
28.06.2019

W dniach 25-27 czerwca 2019 r. w Katowicach mieliśmy przyjemność gościć wraz przedstawicielami innych Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w spotkaniu 3 Komitetów Sterujących, które zorganizowane zostało przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin".

Spotkanie było okazją do prezentacji opracowanych modeli kooperacji, jak również do wzajemnej inspiracji, wymiany doświadczeń i idei na przyszłość.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku podczas spotkania reprezentowały: Agnieszka Zabłocka z-ca dyrektora ROPS oraz Kinga Myrcik kierownik referatu koordynacji polityki społecznej ROPS.

Galeria zdjęć ze spotkania


[Do pobrania]

  1. Model kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych w gminach miejsko-wiejskich (całość) [pdf, 3.25MB]
  2. Model kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych w gminach miejsko-wiejskich (wersja skrocóna) [pdf, 1.45MB]
  3. Sprawozdanie z pilotażu modelu [pdf, 1.85MB]
  4. Prezentacja – spotkanie edukacyjno-szkoleniowe dla gmin miejsko-wiejskich w dniu 16.06.2021 [pdf, 3,12MB]
  5. Księga rekomendacyjna [pdf, 7MB]

[Film dot. Realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk