DEINSTYTUCJONALIZACJA
Za nami webinar poświęcony deinstytucjonalizacji

Za nami webinar poświęcony deinstytucjonalizacji

Za nami webinar poświęcony deinstytucjonalizacji
15.12.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
15.12.2022

W poniedziałek, 12 grudnia 2022 roku odbył się webinar pt. „Nowe rozwiązania w zakresie usług społecznych – dyskusja o deinstytucjonalizacji”. Wydarzenie w formie zdalnej poprowadziła Kinga Myrcik - Kierownik Referatu Koordynacji Polityki Społecznej ROPS.

Tematyka

Głównym tematem spotkania było wdrażanie modelu przejścia od opieki instytucjonalnej do wsparcia świadczonego na poziomie lokalnej społeczności, w szczególności poprzez tworzenie mieszkań wspomaganych. W ramach webinaru omówiono następujące tematy:

  • Piotr Olech – koordynator merytoryczny wdrożenia metody „Najpierw Mieszkanie” opowiedział o deinstytucjonalizacji usług społecznych,
  • przedstawicielki ROPS – Joanna Kudlak i Marta Cwalina przybliżyły temat wypracowania standardu i przeprowadzenia pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania;
  • natomiast mgr. inż. arch. Maciej Ulasiński – członek Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Gdańsku, zaprezentował dobre praktyki dotyczące projektowania uniwersalnego.
Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk