Pomorska Rada ds. Polityki Senioralnej

Laureaci konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego "Pomorskie dla Seniora" w roku 2021

W poniedziałek 7 czerwca w formule online obradowała Kapituła Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora", którą stanowili członkowie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Kapituła zadecydowała o przyznaniu nagród 31 laureatom: dwunastu osobom w kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior, pięciu pracodawcom w kategorii Pracodawca Przyjazny Seniorom, czternastu osobom i organizacjom w kategorii – Przyjaciel Seniora.

XIX Posiedzenie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej odbyło się 19 kwietnia 2021r.

Spotkanie, w formie zdalnej poprowadziła Przewodnicząca Rady Agnieszka Kapała-Sokalska - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

W formie zdalnej 1 marca 2021r. odbyło się XVIII spotkanie Pomorskiej Rady ds Polityki Senioralnej

Konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej były tematem wiodącym XVIII spotkania Pomorskiej Rady ds Polityki Senioralnej

XVII Posiedzenie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, odbyło się 11 stycznia 2021r. w formie zdalnej.

Wstępne wyniki badania PolSenior2, aktywności sportowe Seniorów to tematy XVII spotkania Pomorskiej Rady ds Polityki Senioralnej.

Działania instytucji kultury, adresowane do seniorów i kombatantów tematem XVI spotkania Pomorskiej Rady ds Polityki Senioralnej

XVI posiedzenie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej odbyło się 16 listopada 2020 w formie zdalnej

Opieka nad osobą zależną - tematem XV spotkania Pomorskiej Rady ds Polityki Senioralnej

Kolejne zdalne posiedzenie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej odbyło się 5 października 2020. XV spotkanie rozpoczęła Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini zarządu województwa oraz Przewodnicząca Rady.

XIV spotkanie Pomorskiej Rady ds Polityki Senioralnej

Wiodącym tematem XIV spotkania Pomorskiej Rady ds Polityki Senioralnej było zdrowie seniorów oraz wolontariat szpitalny.

Kapituła Konkursu Pomorskie dla Seniora - XIII spotkanie Pomorskiej Rady ds Polityki Senioralnej

W czwartek 25 czerwca podczas XIII spotkania Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej obradowała kapituła konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora". Kapituła zadecydowała o przyznaniu nagród jedenastu osobom w kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior, trzem pracodawcom w kategorii Pracodawca Przyjazny Seniorom. Przyznano również nagrody w kategorii – Przyjaciel Seniora, którymi wyróżniono dziesięć osób i organizacji.

Pierwsze posiedzenie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej w 2020 roku

Członkowie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej obradowali 5 lutego 2020 podczas spotkania w sali 240 Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Augustyńskiego 1.

X Jubileuszowe spotkanie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

W piątek, 13 września 2019 roku w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, odbyło się X jubileuszowe posiedzenie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

Jaka jest sytuacja pomorzan powyżej 60. roku życia? Pomorska Rada ds. Polityki Senioralnej spotkała się po raz szósty

W poniedziałek 10 grudnia w sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się szóste, ostatnie w tym roku posiedzenie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Tym razem głównym tematem spotkania członków rady, były wyniki zleconego przez Samorząd Województwa Pomorskiego badania socjologicznego, które dotyczyło sytuacji mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 60+.

Pomorska Rady ds. Polityki Senioralnej obradowała po raz piąty

W środę 10 października, w sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, odbyło się V posiedzenie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. W porządku obrad znalazło się 5 tematów głównych oraz sprawy bieżące dotyczące działalności rady oraz Samorządu województwa.

III posiedzenie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

15 stycznia 2018r. w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku na III posiedzeniu spotkali się członkowie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

Inauguracyjne spotkanie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

13 października w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego zebrali się czonkowie organu konsultacyjnego, opiniująco-doradczego i inicjatywnego Zarządu Województwa Pomorskiego do realizacji polityki senioralnej.