O projekcie

Kooperacja – efektywna i skuteczna

„Kooperacja – efektywna i skuteczna" Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane...


Za realizację projektu ze strony Regionlanego Ośrodka Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku
odpowiada Referat Koordynacji Polityki Społecznej

Kontakt

Kinga Myrcik 

tel.: 58 326 88 09 

e-mail:k.myrcik@pomorskie.eu