Zamówienia

Zapytanie ofertowe na usługę organizacji i przeprowadzenia Wizyty studyjnej w ośrodkach wsparcia ekonomii społecznej oraz w podmiotach ekonomii społecznej województwa dolnośląskiego

Załącznik Nr 1 Oferta

Załącznik Nr 2 Oświadczenie


Dyrekcja ROPS

Wydarzenia