Raporty z badań, publikacje i opracowania:

 

 

 

SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe)

raport Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy: aktywność, zdrowie i jakość życia. Wyniki na podstawie badania SHARE.

Analityczne Raporty Uzupełniające:

Nr 1 Osoby w wieku 50+ w Polsce na tle Europy 
Nr 2 Historia zatrudnienia i aktywność po zakończeniu kariery zawodowej 
Nr 3 Polacy po pięćdziesiątce: praca i emerytura 
Nr 4 Praca a zdrowie i umiejętności poznawcze pokolenia 50+
Nr 5 Aktywność zawodowa a warunki materialne wśród osób w wieku 50+