PUBLIKACJE I AKTY PRAWNE

PUBLIKACJE:

Raporty z badań, publikacje i opracowania:

SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe)

raport Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy: aktywność, zdrowie i jakość życia. Wyniki na podstawie badania SHARE.

Analityczne Raporty Uzupełniające:

Nr 1 Osoby w wieku 50+ w Polsce na tle Europy
Nr 2 Historia zatrudnienia i aktywność po zakończeniu kariery zawodowej
Nr 3 Polacy po pięćdziesiątce: praca i emerytura
Nr 4 Praca a zdrowie i umiejętności poznawcze pokolenia 50+
Nr 5 Aktywność zawodowa a warunki materialne wśród osób w wieku 50+


AKTY PRAWNE:

Ustawa o osobach starszychUstawa z dnia 11września 2015 roku o osobach starszych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1705.)
Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo - Uczestnictwo - SolidarnośćUchwała Nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 roku w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo - Uczestnictwo - Solidarność (M.P. z 2018 poz. 1169)
AKTYWNI+UCHWAŁA Nr 167 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+" na lata 2021–2025
Senior+UCHWAŁA Nr 191 RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+" na lata 2021–2025